Obuka „Zakon o matičnim knjigama i Zakon o državljanstvu" u Ljubuškom

Svrha obuke je unaprijediti znanje uposlenika u procesu primjene Zakona o matičnim knjigama i Zakona o državljanstvu na osnovu stvarnih potreba lokalne samouprave, kao i otklanjanje dilema u primjeni ovih zakona kroz praktične primjere. Obuku je pohađao četrdeset i jedan polaznik.

Ciljnu grupu činili su matičari, voditelji upravnih postupaka u općinskim/gradskim službama, voditelji upravnih postupaka u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova koji rade na poslovima rješavanja u pitanjima iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena i državljanstva, kantonalni inspektori u oblasti matičnih knjiga.