Jednodnevna inhouse obuka na temu „Zakon o matičnim knjigama i Zakon o državljanstvu"

Ciljnu grupu činili su predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova BPK, kao i uposlenici Centra za socijalni rad Goražde koji obavljaju poslove u predmetnoj oblasti. Obuci je prisustvovalo 20 polaznika.