U općini Gračanica održana druga radionica mentorstva na ''CAF - model za upravljanje kvalitetom''

Fasilitator mentorstva šefica Odsjeka za obuku i usavršavanje u ADS FBiH Samra Ljuca govorila je o osnovama CAF modela te uputila je prisutne u proces prilagođavanja kriterija.
Članovi radne grupe su pristupili prilagođavanju kriterija te ocjenjivanju po utvrđenim kriterijima.
Zatim su određeni zadaci i rokovi za naredne aktivnosti u procesu primjene CAF modela.