Realizirana dvodnevna obuka na temu “Procjena uticaja propisa na korupciju” u Bihaću.

Obuci je prisustvovalo ukupno 28 polaznika.
Svrha obuke je da se polaznicima na sveobuhvatan način približe osnove i značaj procesa procjene rizika od korupcije u pravnim propisima, kako bi se osigurao viši stepen jačanja institucionalnih kapaciteta u borbi protiv korupcije.
Pohađali su je zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH.

Obuka je cijelim tokom bila interaktivna i evaluirana visokim ocjenama.
Učesnici su ocijenili da su njihova očekivanja od obuke premašena.