U općini Živinice realizirana druga radionica mentorstva na temu ''CAF – Model za upravljanje kvalitetom''

te uputila je prisutne u proces prilagođavanja kriterija.
Zatim su članovi radne grupe pristupili prilagođavanju kriterija te ocjenjivanju po utvrđenim kriterijima.
I na kraju su određeni zadaci i rokovi za naredne aktivnosti u procesu primjene CAF modela.