Uvođenje CAF alatke u Gradu Bihaću

U okviru opsega aktivnosti planirani su sljedeći ciljevi za realizaciju:

  1. Sprovoditi CAF u skladu sa evropskim smjernicama oznake CAF kvalitete
  2. Unaprijediti praktično znanje zaposlenih Grada Bihaća o principima upravljanja kvalitetom
  3. Razvijati snage, slabosti i mjerenje za unapređenje u procesu samoprocjene procesa rada Grada Bihaća
  4. Ojačati sveukupnu kulturu upravljanja kvalitetom u Gradu Bihaću

Planirani rok završetka aktivnosti je juni 2019. godine.