Realizirana obuka “Zaštita ličnih podataka vs Zakon o slobodi pristupa informacijama”

Odgovori na pitanja iz prakse.

Obuka je bila interaktivna a učešće je uzelo četrnaest polaznika. Prezentirano je mnogo primjera iz prakse i razriješene su dileme u ovoj oblasti a što će pomoći polaznicima u rješavanju svakodnevnih radnih zadataka.

Predavač je Irma Hadžiavdić, eksterni trener Agencije.

Zaključci sa obuke:

Tri praktična primjera koja će polaznici primijeniti u svakodnevnom radu:

• Upućivanje zahtjeva nadležnim službama , radi naplate takse
• Utvrđivanje javnog interesa pri rješavanju zahtjeva na praktičnim primjerima
• Utvrđivanje izuzetka
• Zaštita privatnosti (posebno obratiti pažnju)
• Dobro obrazložiti rješenje, zbog čega se odbija
• Test javnog interesa

Navedite način na koji ćete stečeno znanje prenijeti kolegama/koleginica i neposredno nadređenim:

• Razgovorom o vježbama sa obuke
• Na konkretnim primjerima
• Diskutovati sa kolegama o javnom interesu
• Promjene u načinu postupanja
• Podijeliti ću pisanu literaturu sa kolegama
• Na jutarnjem sastanku, informirati ću šefa i kolege o stečenim saznanjima