Komunikacija, ključna vještina u radu sa strankama

Online, 18.11.2020.godine

Online inhouse obuka na temu ''Komunikacija sa strankama'' 18. novembra 2020. godine realizirana je za zaposlenike Grada Gradačac. Ovo je treća tema održana na zahtjev Grada Gradačac u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH u toku 2020. godine. Svrha obuke bila je jačanje i razvoj znanja i vještina polaznika u području komunikacije za unapređenje međuljdskih odnosa, poslovnih odnosa i radnog učinka zaposlenika.

Eksterna trenerica Agencije, je tokom obuke posebnu pažnju posvetila da polaznici tokom praktičnih vježbi steknu neophodna znanja i vještine.

Obuci je prisustvovalo 10 polaznika koji su kroz interaktivnu radionicu razmijenili iskustva u radu na osnovu primjera iz prakse.

Na kraju obuke zaključeno je slijedeće:

  •  Komunikacija je ključna vještina u radu sa strankama
  • Učinkovita komunikacija ne ostavlja prostor za nesporazume i iskrivljene informacije
  • Ona je ključni faktor za rješavanje konflikata jer uvažava obje strane i doprinosi snažnijim i dubljim vezama
  • Komunikacijske vještine važne su za ostavljanje prvog dojma i stvaranje pozitivnog osobnog imidža
  • Nije važno samo ono što govorite već i način na koji govorite