Uspješno održana on-line obuka Primjena Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

On-line, 23.11.2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije Programa stručnog usavršavanja za 2020. godinu, organizovala je jednodnevnu on-line obuku na temu „Primjena Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u  Federaciji Bosne i Hercegovine “, 23.11.2020. godine.

Svrha obuke bila je upoznati polaznike sa sadržajem “Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine” (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 30/20) te ojačati njihove kapacitete za njegovu praktičnu primjenu.

Ciljnu grupu činili su državni službenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji  ocjenjuju rad državnih službenika i namještenika te lica koja u organima državne službe pružaju stručnu pomoć o svim pitanjima vezanim za ocjenjivanje ispred organa.

Obuci je prisustvovalo 40 polaznika iz različitih organa državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.