Uspješno realizovana online obuka Vještine komunikacije sa strankama

Online, 30.11.2020. godine

Danas je u organizaciji Agencije, uspješno realizovana online obuka na temu „Vještine komunikacije sa strankama“.

Četrdeset i četiri polaznika  obuke imalo je priliku učiti i praktično vježbati komunikacijske tehnike i primjere asertivnog komuniciranja.

Obuku je vodila Alisa Ibraković, eksterna trenerica Agencije koja poticala učesnike na interakciju koristeći zanimljive metode rada.

Učesnici su izrazili visoko zadovoljstvo obukom te predložili da se ista ponovo održi u učionici kada se za to steknu uslovi nakon pandemije.