Uspješno realizovan višednevni on-line kurs engleski jezik – napredni (B2 i više) za Federalni zavod za statistiku

Online, 30.10. - 27.11. 2020. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa stručnog usavršavanja za 2020. godinu, uspješno je realizovala online kurs „Engleski jezik – napredni (B2 i više)“ za Federalni zavod za statistiku u periodu od 30.10. do  27.11. 2020. godine.

Svrha online kursa bila je unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara.

Ciljnu grupu činili su uposlenici Federalnog zavoda za statistiku.