Okončano mentorstvo na temu Primjena AutoCAD projekta prostornog planiranja u GIS okruženju

Kladanj, 26. i 27.11.2020.godine

 

Na zahtjev Općine Kladanj, okončano je mentorstvo, 26. i 27. novembra 2020. godine za zaposlene na temu ''Primjena AutoCAD projekta prostornog planiranja u GIS okruženju''. Svrha mentorstva bila je razmjena informacija, te otklanjanje dilema i nedoumica u primjeni AutoCAD projekata prostornog planiranja u geografsko - informacionom sistemu na praktičnom primjeru prostornih podataka Općine Kladanj.

Mentorstvo je obuhvatilo učešće 7 polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo odslušanim gradivom. Polaznici su informisani o alatima za konverziju AutoCAD-a u GIS sistem na primjerima prostornih podataka općine Kladanj, te samostalnom kreiranju GIS baze, kao i zakonskim i tehničkim okvirima pripreme tehničke specifikacije projekata prostornog planiranja.

Mentorstvo je bilo veoma intenzivno, sa mnoštvom konkretnih pitanja, na koje je trenerica dala odgovore te pokazala alate u GIS-u za njihova rješenja, kao npr. slijedeća:

• Kako uvesti u GIS sistem txt ili excell fajl sa takčama klizišta koje su snimljene na terenu, te nacrtati granice klizišta
• Kako kreirati bazu podataka u GIS sistemu koje označavaju Registar pčelinjaka te izvuči njihove koordinate
• Kako uvesti AutoCAd projekat regulacionog plana Drinjača i regulacionog plana Stupari Centar u GIS projekat
• Šta je sa prostornim planovima u CAD-u koji nisu urađeni u koordinatnom sistemu
• Kako možemo snimiti pdf ili jpg karte
• Kako iz CAD projekat priprekiti podatke za geodetsku službu i cijepanje na terenu
• Kako izračunati dužini i površinu objekta u GIS-u
• Kako označiti lomne tačme na liniji ili poligonu i da se oni vide pri štampanju projekta

Takođe, mentorstvo je pokazalo veliku potrebu organizovanja GIS obuka u institucijama lokalne samouprave ali isključivo na konkretnim primjerima i podacima, kao i činjenice da su obuke GIS-a komercijalne i u većini slučajeva nedostupne korisnicima u državnim institucijama.