Uspješno realiziran peti modul IV ciklusa Programa obuke za rukovodeće državne službenike

Online, 01.12.2020.godine

Danas je uspješno realiziran peti modul IV ciklusa Programa obuke za rukovodeće državne  službenike na temu „Bosna i Hercegovina/Evropska unija“ .

Obuku je vodila dr. sc. Sanja Kavaz-Hukić, eksterna trenerica Agencije koja je, na zanimljiv način, govorila o razvoju odnosa BiH i EU; prednostima i izazovima članstva u EU; programima i fondovima EU te pregovaračkim poglavljima.

Ovo je ujedno bio i posljedni modul  ovogodišnjeg ciklusa nakon kojeg polaznici pristupaju izradi završnih radova pod mentorstvom angažovanih eksperata, a za oblasti koje su obrađene kroz svih pet modula.

Polovinom decembra, Agencija će, pred Stručnom komisijom koju čine univerzitetski profesori prof. dr. Zijada Rahimić i prof. dr . Elvir Čizmić, upriličiti odbranu završnih radova putem aplikacije Zoom.