Otvorena vlast, otvorena javna uprava, uspješno realizovana obuka

Online, 03.12.2020. godine

 U saradnji sa GIZ Uredom u BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala jednodnevni online program obuke na temu Otvorena vlast, otvorena javna uprava.

Svrha obuke bila je unapređenje znanja o otvorenoj vlasti i Inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.

Tokom obuke, trener Emsad Dizdarević je, između ostalog, upoznao polaznike sa najboljim primjerima otvorene vlasti u svijetu, a predstavnica Vlade Federacije BiH Damjana Zornić podijelila je iskustva o procesu otvorene vlasti u Federaciji BiH i izrade nacrta Akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu vlast.

Prema reakcijama učesnika, ova obuka je bila veoma korisan i trebala bi doprinijeti proaktivnom djelovanju i boljem otvaranju institucija iz kojih dolaze prema javnosti .