U organizaciji Agencije, uspješno realizovana inhouse obuka na temu Upis podataka u matične knjige u Federaciji BiH

Inhouse obuka, 01. decembar 2020. godine

Na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, 01.12.2020. godine realizovana je obuka na temu „Upis podataka u matične knjige u Federaciji BiH“.

Obuku je pohađalo 18 polaznika: matičari, voditelji upravnih postupaka u općinskim/gradskim službama, voditelji upravnih postupaka u kantonalnom ministarstavu unutrašnjih poslova koji rade na poslovima rješavanja pitanja iz oblasti matičnih knjiga, te kantonalni inspektori u oblasti matičnih knjiga.

Tokom obuke govorilo se o upisu činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu umrlih u Federaciji BiH, upisu činjenice rođenja i činjenice smrti nastalih u BiH i nastalih u inostranstvu, naknadnom upisu rođenja s konstatacijom činjenice državljanstva za osobe koje su rođene u inostranstvu, te pravnom osnovu za sticanje državljanstva i prestanak državljanstva BiH i Federacije BiH.

Obuku je vodila Edina Kudra, eksterna trenerica Agencije koja poticala učesnike na interakciju koristeći zanimljive primjere iz prakse i studije slučaja.

Na interaktivnoj radionici razmijenjena su iskustva u radu, a trenerica je odgovorila i na veliki broj pitanja koja su postavljali učesnici.