Okončana treća inhouse obuka za Općinu Lukavac

Lukavac, 04. decembar 2020. godine

 Na zahtjev Općine Lukavac, realizovana je 04. decembra 2020. godine inhouse obuka na temu ''Primjena Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu'' za zaposlene u ovoj općini. Svrha obuke bila je unapređenje znanja i vještina zaposlenika u postupku primjene Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Na obuci je učestvovalo 15 polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo odslušanom obukom.

Kroz interakciju sa trenerima i diskusiju polaznici su dobili odgovore i upute na pitanja i nedoumice u radu u primjeni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Takođe, zaključeno je da je potrebno ovaj Zakon urediti po pitanju nespojivosti sa dužnostima državnih službenika i namještenika, te urediti prestanak radnog odnosa zbog penzionisanja.

U saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH u Općini Lukavac realizovana je i treća inhouse obuka u ovoj godini, a sve u svrhu jačanja kapaciteta zaposlenika Općine Lukavac.