Održan Radni sastanak sa predstavnicima međunarodne zajednice, vladinih i nevladinih organizacija

Online sastanak, 7.12.2020. godine

U cilju utvrđivanje prioriteta za stručnim usavršavanjem za 2021. godinu, Agencija za državnu službu Federacije BiH organizovala je danas, 7.12.2020. godine, radni sastanak/fokus grupu sa ključnim akterima i nosiocima određenih aktivnosti u postupku profesinalnog razvoja zaposlenih u organima državne službe u Federacije BiH.

Tok fokus grupe bio je usmjeren na:

a) na razmjeni informacija u vezi sa dostavljanjem prijedloga od strane učesnika vezano za planirane obuke za naredni godišnji/trogodišnji period u okviru projekata gdje se kao nosilac aktivnosti prepoznaje Agencija

b) dostavljanje komentara za Stratešku platformu stručnog usavršavanja zaposlenih u organima državne službe Federacije BiH 2021-2027.

Nakon otvorene diskusije doneseni su zaključci: 

1. U okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja i projekta podrške implementaciji Ciljeva održivog razvoja u BIH koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, Agencija nastavlja sa aktivnostima u vezi primjene propisa kojima su uređuje izrada strateških dokumenata te izrada trogodišnjih/godišnjih planova i izvještaja za organe uprave u Federaciji BiH.
2. U skladu sa prioritetima Ciljeva održivog razvoja i planiranih aktivnosti iz Strategije razvoja Federacije BiH, nastavit će se edukacije u oblasti jačanja svijesti o uključenju dijaspore u lokalni razvoj BiH.
3. U okviru IPA projekta “Jačanje upravljanje ljudskim resursima u BiH“ u projektnim aktivnostima razvoja kompetencija za rukovodeće državne službenike i službenike koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima, izvršit će se revizija aktuelnog Programa obuke za rukovdeće državne službenike te HR akademije za zaposlenike koji rade na poslovima ULJR.

Vezano za razvoj novog strateškog dokumenta sudionici su izrazili spremnost dostavljanja komentara pisanim putem do utvrđenog roka trajanja javne konsultacije 21.12.2020. godine.

Naši statistički pokazatelji ukazuju da je učešće donatora u 2020. godini, u realizaciji programa obuke iznosi 35% od ukupno planiranih obuka te ovim putem izražavamo zahvalnost svim našim partnerima.

Statističke pokazatelje možete pogledati ovdje