Aktuelnosti / Vijesti

Obuke u vrijeme CoVID - 19: Uporedni pokazatelji 2018-2020 za vremenski period maj-juli

Aktuelna situacija izazvana pandemijom CoVID – 19 ukazala je na potrebu uvođenja promjena u organizaciji radnih procesa u Agenciji za državnu službu Federacije BiH. Svjesni značaja kontinuiranog ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG