Aktuelnosti / Vijesti

POVRATNA INFORMACIJA JE ALAT USPJEŠNIH!

Online, 19. mart 2021. godine

USPJEŠNO REALIZOVAN DRUGI CIKLUS HR AKADEMIJE

Vlašić, 08. do 12.03.2021. godine

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG