Aktuelnosti / Vijesti

Realizovana inhouse obuka Zakon o upravnom postupku

Online, 04. decembar 2020. godine

Okončana treća inhouse obuka za Općinu Lukavac

Lukavac, 04. decembar 2020. godine

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG