Aktuelnosti / Vijesti

U Mostaru održana Treća godišnja konferencija Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave

Mostar, 4. decembar - U Mostaru je prekjučer održana Treća godišnja konferencija Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), a prisustvovalo joj je blizu stotinu učesnika iz zemlje i inos ...

Održan sastanak s kontakt osobama za obuku federalnih i kantonalnih organa uprave

Sarajevo, 19. novembar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu je održan sastanak sa kontakt osobama za obuku federalnih i kantonalnih organ ...

Završena obuka na temu „Pisana komunikacija na engleskom jeziku“

 U Mostaru i Sarajevu 27. i 28. februara održana je dvodnevna radionica na temu „Pisana komunikacija na engleskom jeziku". Radionica je održana u organizaciji Agencije za državnu službu F ...

Obuka „Poslovna korespondencija“ održana na tri lokaliteta, a odslušalo ju je ukupno 81 državni službenik

Zenica - Mostar - Sarajevo, 3. mart - Jednodnevna obuka „Poslovna korespondencija" održana je tokom februara na tri lokaliteta: Zenica, Mostar i Sarajevo. Obuka je održana u organizaciji Agencije ...

“Primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka” odslušalo 28 državnih službenika

 Jednodnevni informativni seminar na temu „Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka" održana je u Sarajevu 4. marta. Seminar je održan u organizaciji Agencije za državnu službu Federacij ...

Obuka "Mogućnosti i obaveze rukovodnog osoblja u preveniranju i suzbijanju korupcije" održana u Sarajevu

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, organizirala je jednodnevni informativni seminar na temu "Mogućnosti i oba ...

Održan seminar „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe"

 U Sarajevu je prije dva dana održan jednodnevni informativni seminar na temu „Organizacijska kultura, profesionalizam i integritet javne službe", a odslušalo ga je 32 državna službenika i ...

U Mostaru i Zenici održane dvodnevne radionice iz oblasti usklađivanja propisa sa pravnim propisima Europske unije

Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) organizirala je dvodnevnu radionicu na temu ''Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa smjernicama za usklađivanje propisa sa pravnim propi ...

Seminar "Procjena oblasti i radnih mjesta u pogledu rizika za korupciju" pohađalo 58 državnih službenika

Jučer je u Sarajevu u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) u suradnji sa Centrom za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu, održan informativni seminar ...

"Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi" održano u Sarajevu

U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) jučer je održan jednodnevni informativni seminar na temu „Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi".

U Tuzli 25 državnih službenika pohađalo obuku "Javni nastup"

Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) organizirala je jednodnevnu radionicu na temu "Javni nastup" za državne službenike organa uprave u Federaciji BiH.

U Bihaću i Sarajevu održane radionice "Upravljanje izradom i primjenom propisa"

Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) organizirala je dvije jednodnevne radionice na temu "Upravljanje izradom i primjenom propisa" za državne službenike organa uprave u Federaciji ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG