Aktuelnosti / Vijesti

Savremeni koncept razvoja uprave i ljudskih resursa

Jahorina, 19.-21. oktobar 2020. godine

Uvođenje kompetencija

Sarajevo, 13., 14. i 15. oktobar 2020. godine

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG